Německo-český překladač vět

Přeložený text

Překladač z němčiny do češtiny

Německo-český překladač je zdarma a na našem webu je po anglicko-českém překladači druhý nejnavštevovanejší.

Při překládání do německého jazyka je třeba si dát pozor na některé jeho specifika:

 • podstatná jména se píšou s velkým počátečním písmenem,
 • před podstatná jména je třeba použít členy der, die, das,
 • neurčitek sloves má příponu -en, například sagen, schlagen, haben.

Náš bezplatný německo český překladač by si měl s těmito specifiky bez problémů poradit. Je však vhodné o nich vědět, zejména pokud máte zájem se jazyk naučit, což může být pro vás velmi výhodné v hovorové řeči, kde by bylo využití našeho online překladače nepraktické.

Něco o německém jazyce

Německo-český překladač

Němčina je hlavní jazyk skoro pro 100 milionů Evropanů a v EU je rodným jazykem pro nejvíce lidí. Německy se kromě německá vypráví v Rakousku a Švýcarsku. V každé ze zemí je sice němčina poněkud odlišná, na spisovné úrovni jsou si však velmi podobné. Celosvětově se učí němčinu jako cizí jazyk skoro 16 milionů lidí.

Slovní zásoba

Starší slovní zásoba byla ovlivněna zejména latinkou a románskými jazyky. V poslední době je v německém jazyce cítit zejména velký vliv angličtiny. Němčina se díky skládání slov a používání předpon a přípon vyznačuje velmi dlouhými slovy. Pro zajímavost, nejdelši německé slovo má 67 znaků.

Zaujímavosti o němčine

 • Němčina a angličtina jsou sesterské jazyky. Mají společných skoro 60% slovní zásoby.
 • Němčina má více souhlásek než angličtina.
 • Na světě patří mezi třetí nejvíce učící se jazyk.
 • Němčina je jazyk spisovatelů a myslitelů.
 • V němčině velmi oblibě složená slova.
 • Je národním jazykem i v jiných zemích než německu.
 • Němčina používá slova, která v angličtině ani neexistují. Ale nebojte se! Náš překladač z němčiny do češtiny si s nimi hravě poradí.
 • V závislosti na tom, kde se nacházíte se velmi mění i dialekt. Někteří německy mluvící lidé mají problém dorozumět se i mezi sebou a musí použít německý překladač.