Anglicko-český překladač vět

Přeložený text

Překladač z angličtiny do češtiny

Překladač vět je kompletně zdarma a díky popularitě anglického jazyka patří překladač z angličtiny do češtiny nebo jinak řečeno anglicko-český překladač mezi nejpopulárnajší na našem webu.

Něco o angličtině

Anglicko-český překladač

Angličtina je západo germánský jazyk, jehož historie sahá až do ranného středověku. Moderní angličtina se šíří světem od 17.století. V 21. století patří angličtina mezi hlavní jazyky mezinárodního styku. Angličtina je jazyk s největším počtem aktivních uživatelů a třetím nejvíce mluvícím hlavním jazykem na světě.

Slovní zásoba

Na angličtinu měla zásadní vliv zejména francouzština, která byla v minulosti téměř tři století úředním jazykem Anglie. Angličtina se skládá z velkého množství slov cizího původu. Zejména z románských jazyků. Na rozdíl od českého jazyka je mnohem jednodušší co se týče skloňování. Časování však způsobuje problém velkému množství českých studentů. Zejména před přítomný čas.

Zajímavosti o angličtině

  • Nejčastěji používané písmeno je „e“.
  • „I am“ je považováno za nejkratší kompletní větu v angličtině.
  • „Pangram“ je označení pro větu, která obsahuje všechny znaky anglické abecedy.
  • Nejkratší a nejčastěji používané slovo je „I“.
  • Každé dvě hodiny se přidá do anglického slovníku nějaké nové slovo.
  • Anglicky musí mluvit všichni piloti – proto je považována za jazyk oblaků. Někdy jim přitom pomůže i anglický překladač.

Něco o českém jazyce

Čeština je jazyk velmi blízký slovenskému jazyku. Mnoho společného má i s polštinou. Aktivně ji používá více než 13 milionů lidí. Český jazyk patří do skupiny západoslovenských jazyků a je hlavním jazykem obyvatel České republiky. Čeština se začala vyvíjet již na počátku 10. století. První písemné zmínky jsou z 12. století.

Slovní zásoba

Čeština uchovává až 98% z praslovanskej slovní zásoby. Společně se slovenským jazykem je to nejvíce ze všech slovanských jazyků. Čeština je jazyk s velmi volným slovosledem, který se vyznačuje velkým množstvím časování a skloňování. Při překládání z angličtiny nebo jiných cizích jazyků může způsobovat největší problémy pro český jazyk specifická souhláska „ř“. Přesný počet slov českého jazyka není možné určit, protože čeština je živý jazyk a neustále vznikají nová slova. Náš Anglicko český překladač podporuje všechny momentálně používané slovní spojení a fráze. Jediné omezení je, že při překladu můžete přeložit nejvíce 5000 znaků.